...
greytree

by greytree

Z aptekarską precyzją czyli o personalizacji produktów

Blog

Personalizacja produktów to trend, który coraz śmielej wkrada się do współczesnego marketingu, a wielu ekspertów jest zdania, że następne lata będą upływać właśnie pod znakiem kierowania działań marketingowych w wąskie grupy odbiorców. Również rynek farmaceutyczny, pomimo swojego odmiennego charakteru nieśmiało staje się polem działań kreatywnych marketerów, zmierzających

Continue reading...