...

Dane rejestrowe

grey tree sp. z o.o. z siedzibą w ul. Ogrodowa 32a/6, 00-893 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000549870 wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN (w całości opłacony) NIP 838-184-81-38, REGON 361126684.

logo-elegant-decorativ

Kontakt

Telefon: +48 22 251 70 87
Faks: +48 22 207 21 10

@: hello@greytree.pl

Szukasz pracy lub współpracy?

Zapraszamy do Nas!

praca@greytree.pl


Wysyłając zapytanie zgadzam się z regulaminem i wyrażam zgodę na otrzymanie odpowiedzi.