WYZWANIE

Stworzenie kompendium specjalistycznej wiedzy, dotykającej niezwykle ważnego tematu, jakim jest bezpieczeństwo, to duże wyzwanie. Zebranie materiałów, odpowiedni dobór treści wizualnych, zaprojektowanie przejrzystego, przyjaznego użytkownikowi układu książki oraz wybór formy publikacji dostosowanej nie tylko do jak najszerszej grupy odbiorców, ale także do zmieniających się wymagań społecznych w dobie rozwoju techniki stały się dla nas punktem wyjścia do rozpoczęcia pracy nad projektem.

ROZWIĄZANIE

Przygotowując publikację analizowaliśmy każdy jej akapit nie tylko pod kątem zawartości merytorycznej, ale także komunikacji i przejrzystości językowej. Niezwykle ważna była dla nas odpowiednia, czytelna konstrukcja, a także zaprojektowanie grafiki, która w prosty, przejrzysty i wyczerpujący sposób zobrazuje tematykę opisywaną w kolejnych rozdziałach i stanowić będzie uzupełnienie tekstu. Tworząc poradnik, mający być nie tylko jedną z pozycji w biblioteczce, ale przede wszystkim personalnym towarzyszem w każdym domu, uzupełniliśmy jego zawartość o ruchome karty ICE oraz miejsce na osobiste notatki i ważne informacje.
Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby, upodobania i preferencje czytelników, stworzyliśmy kilka opcji sprzedażowych, oferując kompendium zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak i lekkiej, nowoczesnej formie e-book.

REZULTATY

Szczegółowe, rzetelne vademecum, zawierające specjalistyczną wiedzę, przedstawioną i zredagowaną w przejrzystym i komunikatywnym języku . Wydane w formie papierowej i elektronicznej, wzbogacone o spersonalizowane elementy. Dedykowane i stworzone dla niezwykle szerokiej grupy odbiorców, bo dotykające jednej z najważniejszych potrzeb każdego człowieka – zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka.

KONTAKT

WYŚLIJ NAM ZAPYTANIE

    DANE AGENCJI

    grey tree sp. z o.o.

    ul. 1-go Maja 41B lok. 30

    96-300 Żyrardów

    PL