...

Strategia

Strategia firmy ułatwia wiele procesów zarządczych. Pomaga w podejmowaniu kluczowych decyzji oraz rozstrzyganiu niektórych sporów wewnątrz i na zewnątrz firmy. Pozwala też zaoszczędzić czas. Wskazuje w jaki sposób mierzyć efektywność podejmowanych działań. Jednak nie każda strategia to potrafi.
Świadoma a nieświadoma strategia firmy

Każdy w biznesie ma jakąś strategię firmy, ale nie każdy jest tego świadom. Podstawowe elementy strategii to cel oraz działania prowadzące do jego osiągnięcia. Czasami ten cel jest mało konkretny albo trudny do zmierzenia, a droga osiągnięcia celu zawiera się w słowach „jakoś to będziealbo „za wszelką cenę”. Często dyrektorzy i kierownicy stosują, nie zawsze świadomie, własne i odmienne strategie marketingowe, co prowadzi do konfliktów i marnotrawienia zasobów. W pracy z naszymi klientami przekuwamy takie mało efektywne koncepcje w szczegółowe, świadome plany.

Jak powstaje strategia biznesowa

Ustalamy potrzeby naszych klientów. Dobieramy odpowiednie narzędzia, które pozwalają nam przeanalizować produkt i firmę, a także drobiazgowo przyjrzeć się konkurencji w poszukiwaniu słabych stron oraz taktyk stosowanych przez te podmioty. Badamy też środowisko konsumenckie. Efektem końcowym jest szczegółowo zaplanowana strategia biznesowa, która precyzuje cele klienta oraz wskazuje najlepsze środki do ich realizacji.

Najlepsi stosują strategię

Kiedy w 1923 roku Walt Disney założył studio filmowe, nikt nie spodziewał się ogromnego sukcesu przedsiębiorstwa. Nie przyniosła go również stworzona kilka lat później postać Myszki Miki. Po latach Walt Disney uświadomił sobie, że przygody animowanych bohaterów to nie cel, a dopiero punkt wyjścia do osiągania zysków. Jay Rasulo, dyrektor finansowy The Walt Disney Company, w 2012 roku stwierdził po prostu: „My naprawdę mamy bardzo jasną strategię biznesową”.

Strategia marketingowa Disneya

To nie Myszka Miki odpowiada za sukces Disneya. To strategia firmy odpowiada za sukces Myszki Miki. Dziś jest jasne, że miliardowe przychody The Walt Disney Company zawdzięcza planowemu wykorzystywaniu postaci do generowania zysków na kilkunastu obszarach branży rozrywkowej. Disney nie zarabia na tworzeniu wspaniałych filmów. Może tworzyć wspaniałe filmy, ponieważ promuje markę i generuje przychody na wiele innych sposobów. W czasach, kiedy coraz trudniej jest konkurować produktem albo ceną, solidna, przemyślana strategia marketingowa może być czynnikiem decydującym o sukcesie.

Potrzebujesz strategii? Zapraszamy do nas!