...
  • webinar dla lekarzy
Powrót

webinar dla lekarzy

Dla firmy Heel Polska, zespół Agencji przygotował wykład on – line z key opinion leaderem. Grupą docelową spotkania byli lekarze laryngolodzy. W wydarzeniu wzięło udział 50 uczestników z całego kraju. Po zakończeniu webinarium, celem potwierdzenia skuteczności tego narzędzia została przeprowadzona ankieta. Uczestnicy mieli także możliwość zadawanie pytań prowadzącemu. Pracownicy Agencji odpowiedzialni byli za przygotowanie systemu oraz koordynację wszystkich działań związanych z logistyką webinaru.

Szczegóły projektu

  • Klient: Heel Polska