...
  • projekt newsroomu
Powrót

„Moc inspiracji” dla GP Batteries

Jedynym z projektów realizowanych dla firmy GP Battery Polska było zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej, będącej newsroom’em firmy. Projekt pod hasłem „Moc inspiracji” ma na celu informowanie o produktach, konkursach i wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach podejmowanych przez GP Battery oraz kierowanie do nich zainteresowanych użytkowników.
Agencja grey tree poza projektem i wdrożeniem strony odpowiedzialna jest za materiały na niej zawarte, ich aktualizację oraz promocję w social media.

Szczegóły projektu

  • Klient: GP Battery Polska