...
  • kampania promocyjna leku
Powrót

Kampania leku Rx do lekarzy pediatrów

Współpraca z firmą Chiesi Poland obejmowała działania promujące lek na astmę wśród lekarzy pediatrów. Projekt całoroczny podzielony był na kilka etapów, aby informacja o możliwościach zastosowania leku docierała cyklicznie do większości lekarzy pediatrów. Zrealizowaliśmy dedykowaną reklamę display wewnątrz specjalistycznego portalu społecznościowego dla lekarzy, a także włączyliśmy do komunikacji formaty e-mail marketingu. Klient został na czas kampanii patronem kategorii „Astma” w serwisie eksperckim dla lekarzy, gdzie publikowany był dedykowany content. Patronat obejmował także przygotowanie i publikację wywiadu video ze ekspertem z zakresu leczenia astmy u dzieci. Wywiad, jako materiał edukacyjny dla lekarzy, obejmował także przeprowadzenie ankiety, z której wnioski posłużyły za temat do kolejnych działań Klienta. Poza strategią i realizacją kampanii, współpraca obejmowała także wykonanie projektów graficznych i wizualnych kampanii.

Szczegóły projektu

  • Klient: Chiesi Poland Sp. z o.o.