...
  • identyfikacja korporacyjna
Powrót

Identyfikacja dla International Scientific Information Inc.

Na zlecenie firmy International Scientific Information Inc. Agencja grey tree zaprojektowała i wdrożyła nową identyfikację korporacyjną. ISI Inc. to znane na całym świecie wydawnictwo czasopism naukowych do których między innymi należą Medical Science Monitor, Medical Science Monitor Basic Reserch i American Journal of Case Reports.
W ramach projektu, po dogłębnej analizie potrzeb Klienta i środowiska w którym działa jego firma, Agencja grey tree zaprojektowała komplet materiałów identyfikacyjnych zarówno do użytku w formie akcydensów jak i do wykorzystania on-line.

Szczegóły projektu

  • Klient: Intenational Scientific Information Inc.